Make your own free website on Tripod.com
NEGERI  SELANGOR
JADUAL WAKTU BERBUKA PUASA DAN IMSAK BAGI ZON 1 (TIMUR)
HULU SELANGOR, GOMBAK, RAWANG, HULU LANGAT, SEPANG,
PETALING DAN SHAH ALAM (SELANGOR)
  TAHUN 1420H /1999M-2000M
*************************************
TARIKH  
HIJRAH  
(RAMADHAN)
TARIKH  
MASIHI 
WAKTU  
 IMSAK 
WAKTU  
BERBUKA PUASA
 1
09.12.1999
5.35 pagi
7.05 petang
 2
10.12.1999
5.35 pagi
7.05 petang
            3
11.12.1999
5.36 pagi
7.05 petang
            4
12.12.1999
5.36 pagi
7.05 petang
            5
13.12.1999
5.37 pagi
7.06 petang
 6
14.12.1999
5.37 pagi
7.07 petang
            7
15.12.1999
5.38 pagi
7.07 petang
            8
16.12.1999
5.38 pagi
7.08 petang
            9
17.12.1999
5.38 pagi
7.08 petang
          10
18.12.1999
5.39 pagi
7.09 petang
          11
19.12.1999
5.39 pagi
7.09 petang
          12
20.12.1999
5.40 pagi
7.10 petang
          13
21.12.1999
5.40 pagi
7.10 petang
          14
22.12.1999
5.41 pagi
7.11 petang
          15
23.12.1999
5.41 pagi
7.11 petang
          16
24.12.1999
5.42 pagi
7.12 petang
          17
25.12.1999
5.42 pagi
7.12 petang
          18
26.12.1999
5.43 pagi
7.13 petang
19 
27.12.1999
5.43 pagi
7.13 petang
          20 
28.12.1999
5.44 pagi
7.14 petang 
21
29.12.1999
5.44 pagi
7.14 petang
          22
30.12.1999
5.45 pagi
7.15 petang
          23
31.12.1999
5.45 pagi
7.15 petang
          24
01.01.2000
5.46 pagi
7.16 petang
          25
02.01.2000
5.46 pagi
7.16 petang
          26
03.01.2000
5.47 pagi
 7.17 petang
          27
04.01.2000
5.47 pagi
7.17 petang
          28
05.01.2000
5.48 pagi
7.17 petang
          29
06.01.2000
5.48 pagi
7.18 petang
       * 30
07.01.2000
5.49 pagi
7.18 petang
                           * Tertakluk Kepada Keputusan Cerapan Hilal Syawal
 
 
 
JADUAL WAKTU BERBUKA PUASA DAN IMSAK BAGI ZON II (BARAT)
SABAK BERNAM, KUALA SELANGOR, KLANG
DAN KUALA LANGAT (SELANGOR)
     TAHUN 1420H /1999 -2000 M
**************************************
TARIKH  
HIJRAH  
(RAMADHAN)
TARIKH  
MASIHI 
WAKTU  
 IMSAK 
WAKTU  
BERBUKA PUASA
1
09.12.1999
5.38 pagi
7.06 petang
  2 
10.12.1999
5.39 pagi
7.06 petang
3
11.12.1999
5.39 pagi
7.07 petang
            4
12.12.1999
5.40 pagi
7.07 petang
            5
13.12.1999
5.40 pagi
7.08 petang
 6
14.12.1999
5.40 pagi
7.08 petang
            7
15.12.1999
5.41 pagi
7.08 petang
            8
16.12.1999
5.41 pagi
7.09 petang
 9
17.12.1999
5.42 pagi
7.09 petang
 10
18.12.1999
5.42 pagi
7.10 petang
           11
19.12.1999
5.43 pagi
7.10 petang
           12
20.12.1999
5.43 pagi
7.11 petang
           13
21.12.1999
5.44 pagi
7.11 petang
           14
22.12.1999
5.44 pagi
7.12 petang
           15
23.12.1999
5.45 pagi
7.12 petang
           16
24.12.1999
5.45 pagi
7.13 petang
           17
25.12.1999
5.46 pagi
7.13 petang
           18
26.12.1999
5.46 pagi
7.14 petang
  19 
27.12.1999
5.47 pagi
7.14 petang
           20 
28.12.1999
5.47 pagi
7.15 petang 
21
29.12.1999
5.48 pagi
7.15 petang
          22
30.12.1999
5.48 pagi
7.16 petang
          23
31.12.1999
5.49 pagi
7.16 petang
          24
01.01.2000
5.49 pagi
7.17 petang
          25
02.01.2000
5.50 pagi
7.17 petang
          26
03.01.2000
5.50 pagi
 7.18 petang
          27
04.01.2000
5.51 pagi
7.18 petang
          28
05.01.2000
5.51 pagi
7.19 petang
          29
06.01.2000
5.52 pagi
7.19 petang
       * 30
07.01.2000
5.52 pagi
7.20 petang
                        * Tertakluk Kepada Keputusan Cerapan Hilal Syawal
 
 

                                                                                                             Kembali  Ke Menu Utama